Friday, October 29, 2010

श्लोक ४४

II श्रीराम समर्थ II

मना रे जनी मौन मुद्रा धरावी|
कथा आदरे राघवाची करावी||
 
नसे राम ते धाम दोडूनि द्यावे
|
सुखा लागि आरण्य सेवित जावे|| श्रीराम||४४||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Saturday, October 23, 2010

श्लोक..४३

II श्रीराम समर्थ II


मना सज्जना एक जीवी धरावे|
जनी आपले हीत तुवां करावे||
रघूनायका वीण बोलो नको हो|
सदा मानसी तो निजध्यास राहो||४३||श्रीराम||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 15, 2010

श्लोक ४२

II श्रीराम समर्थ II

बहुतापरी हेची आता धरावे|
रघूनायका आपुलेसे करावे ||
दीनानाथ हा तोडरी ब्रीद गाजे |
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे || ४२ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 8, 2010

श्लोक ४१

II श्रीराम समर्थ II

बहू हिंडता सौख्य होणार नाही |
शिणावे परी नातुडे हीत काही ||
विचारे बरे अंतरा बोधाविजे |
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे || ४१ ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 1, 2010

श्लोक ४०

II श्रीराम समर्थ II

मना पविजें सर्व ही सूख जेथे|
अति आदरे ठेविजें लक्ष तेथे ||
विवेके कुड़ी कल्पना पालटीजे |
मना सज्जना राघवी वस्ति कीजे || ४० ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !