Friday, March 25, 2011

श्लोक ६५..

II श्रीराम समर्थ II

नको दैन्यवाणे जिणे भक्ति उणे |
अती मूर्ख त्या सर्वदा दु:ख दूणे ||
धरी रे मना आदरे प्रिती रामी |
नको वासना हेमधामी विरामी||६५||


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 18, 2011

श्लोक ६४...

II श्रीराम समर्थ II

अति मूढ त्या द्रुढ बुधि असेना |
अति काम त्या राम चित्ती वसेना ||
अति लोभ त्य क्षोभ होईल जणा |
अति विषयी सर्वदा दैन्य वाणा ||६४||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 11, 2011

श्लोक ६३...

II श्रीराम समर्थ II

धरी काम धेनु पुढे ताक मागे |
हरि बोध सांडूनी विवाद लागे ||
करी सार चिंतामणि कॉच खंडे|
तया मागता देत आहे उदंडे ||६३||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, March 4, 2011

श्लोक ६२

II श्रीराम समर्थ II

निजध्यास तो सर्व तुटोनि गेला |
बळे अंतरी शोक संताप ठेला ||
सुखानंद आनंद भेदे बुडाला |
मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला ||६२||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !