Friday, November 26, 2010

श्लोक ४७

II श्रीराम समर्थ II

मनी लोचनी श्रीहरि तोची पाहे|
जनी जाणता भक्त होउनि राहे||
गुणी प्रिती राखे क्रमु साधनाचा|
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा||श्रीराम||४७||


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !

श्लोक ४८

II श्रीराम समर्थ II

सदा देव काजी झिजे देह ज्याचा |
सदा रामनामे वदे नीत्य वाचा||
स्वधर्मेचि चाले सदा उत्तमाचा|
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा||श्रीराम||४८||
डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 12, 2010

श्लोक ४६

II श्रीराम समर्थ II

मना जे घडी राघवे वीण गेली|
जनी आपुली ते तुवां हानि केली||
रघुनायका वीण तो शीण आहे|
जनी दक्ष तो लक्ष लावुनी पाहे||श्रीराम||४६||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, November 5, 2010

श्लोक ४५

II श्रीराम समर्थ II


जयाचेनि संगे समाधान भंगे|
अहंता अकस्मात येऊनि लागे||
तये संगतिची जनी कोण गोडी|
जिये संगति ने मती राम जोडी||श्रीराम||४५||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !