Friday, October 28, 2011

श्लोक ९६

II श्रीराम समर्थ II 

महाभक्त प्रल्हाद हा दैत्यकूळीं।
जपे रामनामावळी नित्यकाळीं॥
पिता पापरुपी तया देखवेना।
जनी दैत्य तो नाम मुखे म्हणेना॥९६॥
 
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 21, 2011

श्लोक ९५

II श्रीराम समर्थ II 

अजामेळ पापी वदे पुत्रकामे।
तया मुक्ति नारायणाचेनि नामें॥
शुकाकारणे कुंटणी राम वाणी।
मुखें बोलतां ख्याति जाली पुराणीं॥९५॥
 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 14, 2011

श्लोक ९४

II श्रीराम समर्थ II 
 
तिन्ही लोक जाळुं शके कोप येतां।
निवाला हरु तो मुखे नाम घेतां॥
जपे आदरें पार्वती विश्वमाता।
म्हणोनी म्हणा तेंचि हे नाम आतां॥९४॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, October 7, 2011

श्लोक ९३


II श्रीराम समर्थ II

जगीं पाहतां देव हा अन्नदाता।
तया लागली तत्त्वता सार चिंता॥
तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे।
मना सांग पां रे तुझे काय वेंचे॥९३॥डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


जय जय रघुवीर समर्थ !