Friday, July 30, 2010

श्लोक ३१

II श्रीराम समर्थ II

महासंकटी सोडिले देंव जेणे|
प्रतापे बले आगले सर्वगुणे ||
जयाते स्मरे शैलजा शूलपाणी |
नुपेक्षी कदा रामदासभिमानी || ३१|| 

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 23, 2010

श्लोक ३०

II श्रीराम समर्थ II

समर्थाचिया सेवक वक्र पाहे|
असा सर्व भूमंडली  कोण आहे |
जयाचि लीला वर्णिती लोक तिन्ही |
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी || ३० ||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 16, 2010

श्लोक २९

II श्रीराम समर्थ II

पदी  राघवाचे सदा ब्रीद गाजे|
बले भक्त रिपुशिरी काम्बि वाजे||
पुरी वाईली सर्व जेणे विमानी|
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी||२९||


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !
जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 9, 2010

श्लोक २८

II श्रीराम समर्थ II

दीनानाथ हा राम कोदंडधारी|
 पुढे देखतां काळ पोटी थरारी ||
मना वाक्य नेमस्त हे सत्य मानी |
नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी ||२८||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, July 2, 2010

श्लोक २७

II श्रीराम समर्थ II

भवाच्या भये काय भितोस लंडी|
धरी रे मना धीर  धाकासी सांडी||
रघूनायका सारीखा स्वामि शिरी|
नुपेक्षी कदा कोपल्या दंडधारी ||२७||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण !

 जय जय रघुवीर समर्थ !