Friday, May 27, 2011

श्लोक ७४

II श्रीराम समर्थ II

बहुतांपरी संकटे साधनांची ।
व्रते दान उद्यापने ती धनाची॥
दीनाचा दयाळू मनी आठवावा।
प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ॥७४॥


डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 20, 2011

श्लोक ७३

II श्रीराम समर्थ II

देहे दण्डणेचे महा दु:ख आहे |
महादु:ख ते नाम घेता न राहे ||
सदाशीव चिंतीतसे देव देवा |
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा ||७३||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण


 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 13, 2011

श्लोक ७२..

II श्रीराम समर्थ II

न वेचे कदा ग्रन्थिचे अर्थ काही |
मुखे नाम उच्चारितां कष्ट नाही ||
महाघोर संसार - शत्रु जिणावा |
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा ||७२||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपण

 जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, May 6, 2011

श्लोक ७१

II श्रीराम समर्थ II

जयाचेनि नामे महा दोष जाती |
जयाचेनि नामे गति पाविजेति ||
जयाचेनि नामे घडे पुण्य ठेवा |
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा ||७१||

डॉक्टर सुषमाताई वाटवे यांचे या श्लोकावरिल श्राव्य निरूपणजय जय रघुवीर समर्थ !