Friday, February 22, 2013

श्लोक १६२

II श्रीराम समर्थ II 
  
अहंतागुणे नीति सांडी विवेकी।
अनीतीबळे श्लाघ्यता सर्व लोकी॥
परी अंतरी अर्वही साक्ष येते।
प्रमाणांतरे बुद्धि सांडूनि जाते॥१६२॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 15, 2013

श्लोक १६१

II श्रीराम समर्थ II 

अहंतागुणे सर्वही दुःख होते।
मुखे बोलिले ज्ञान ते व्यर्थ जाते॥
सुखी राहता सर्वही सूख आहे।
अहंता तुझी तुंचि शोधुन पाहे॥१६१॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Friday, February 8, 2013

श्लोक १६०

II श्रीराम समर्थ II 

 
नको रे मना वाद हा खेदकारी।
नको रे मना भेद नानाविकारी॥
नको रे मना शीकवूं पूढिलांसी।
अहंभाव जो राहिला तूजपासी॥१६०॥


जय जय रघुवीर समर्थ !

Saturday, February 2, 2013

श्लोक १५९

II श्रीराम समर्थ II 

 
जेणे मक्षिका भक्षिली जाणिवेची।
तया भोजनाची रुची प्राप्त कैची॥
अहंभाव ज्या मानसीचा विरेना।
तया ज्ञान हे अन्न पोटी जिरेना॥१५९॥जय जय रघुवीर समर्थ !