Friday, January 25, 2013

श्लोक १५८

II श्रीराम समर्थ II 


श्रुती न्याय मीमांसके तर्कशास्त्रे।
स्मृती वेद वेदान्तवाक्ये विचित्रे॥
स्वये शेष मौनावला स्थीर पाहे।
मना सर्व जाणीव सांडून राहे॥१५८॥

 

जय जय रघुवीर समर्थ !

2 comments:

lochan kate said...

श्लोक १५८......
श्रुती न्याय मीमांसके तर्क शास्त्रे |
स्म्रुति वेद वेदांत वाक्ये विचित्रे ||
स्वये शेष मौनावला स्थीर पाहे |
मना सर्व जाणीव सांडुनि राहे ||१५८||
हिन्दी में .......
श्रुती शास्त्र मीमांसक तर्क शास्त्र |
स्म्रुति वेद वेदांत दाक्य है विचित्र ||
स्वयं शेष मौन होके स्थीर देखे |
हे मन सारा ज्ञान कैसे वो देखे ||१५८||
अर्थ....
श्री समर्थ रामदास जी कहते है कि हे मानव मन ! उपनिषद , न्याय , मीमांसक तर्क शास्त्र , भिन्न - भिन्न वचनों के वेद वाक्य स्म्रुति ग्रन्थ संग्रहीत है | अत: अहं को छोडकर इन ग्रन्थों को आत्मसात करके परब्रह्म को खोजने की कोशिश करना चहीये | वह परमेश्वर , जो सबका जान्कार है , मौन धारण करके स्थिरता पूर्वक बैठा हुआ है |

suvarna lele said...

श्रुती न्याय ,स्मृती वेद ,वेदांत पूर्वमीमांसा ,उत्तरमीमांसा ,महावाक्ये या सर्व श्रेष्ठ ग्रंथात ब्रह्मनिरूपण वेगवेगळ्या पध्दतीने सांगितले जाते .त्यामुळे केवळ सद्गुरुच शिष्याचे समाधान करू शकतो .त्याच्या बोधामुळे अज्ञान ,भ्रांती ई .दूर होते .ब्रह्मस्वरूपाचे वर्णन करण्यासाठी सहस्र मुखाचा शेष वर्णन करू शकत नाही. त्याला मौन स्वीकारून स्वस्थ बसावे लागते .
इतके सर्व ज्ञानी ब्रहमस्वरुपाचे वर्णन करू शकत नाही ,तर हे मना तू काय चीज आहेस ? तर हे मना ,तू अहंकार सोड .निश्चळ हो .तुझे अज्ञान दूर कर ज्ञान मिळव पण त्यांचा अभिमान बाळगू नकोस .
ज्ञातेपणाचा अभिमान सोड .